Tải về


Bạn có thể tìm thấy ARMS F&B trong App Store của iPad bằng cách tìm kiếm với từ khóa ARMS F&B. 
Bản ARMS F&B GST dành cho Malaysia (MIỄN PHÍ tải về)

Bản GST chỉ có trên Malaysia Appstore.

Tải về MIỄN PHÍ và sử dụng thử các tính năng trên iPad của bạn. Một khi bạn đã quyết định chúng tôi là phù hợp cho doanh nghiệp của bạn, chỉ cần nâng cấp các ứng dụng lên phiên bản đầy đủ.


Bạn có thể giữ tất cả các dữ liệu mà bạn đã nhập vào hệ thống và bắt đầu việc kinh doanh của bạn ngay lập tức!ARMS F&B (MIỄN PHÍ tải về)

Tải về MIỄN PHÍ và sử dụng thử các tính năng trên iPad của bạn. Một khi bạn đã quyết định chúng tôi là phù hợp cho doanh nghiệp của bạn, chỉ cần nâng cấp các ứng dụng lên phiên bản đầy đủ.Bạn có thể giữ tất cả các dữ liệu mà bạn đã nhập vào hệ thống và bắt đầu việc kinh doanh của bạn ngay lập tức!ARMS F&B Mobile Terminal (chỉ từ $14.99 cho mỗi thiết bị)

Ứng dụng đặt hàng qua điện thoại cho phép kết nối với ARMS F&B Restaurant POS. 

Cho phép người phục vụ kích hoạt bàn và thêm các sản phẩm vào đơn hàng hiện tại.